STREETFOTO

Streetfoto, eller gatufotografi, är en genre inom fotografi som fokuserar på att fånga autentiska och spontana ögonblick på offentliga platser. Det handlar om att fånga vardagliga scener och människor i deras naturliga miljö, oftast på gator, torg eller andra offentliga platser.

 

Streetfoto handlar om att fånga ögonblicket och berätta en historia genom bilderna. Fotografer inom denna genre letar efter intressanta kompositioner, kontraster, mänskliga uttryck och situationer som utspelar sig i det offentliga rummet. Det kan vara allt från människor i olika aktiviteter och interaktioner till arkitektur, gatukonst, skuggor och ljus.

 

En viktig aspekt av streetfoto är att det oftast är dokumentärt i sin natur. Fotograferna strävar efter att fånga sanningen i ögonblicket utan att iscensätta eller regissera scenen. Det handlar om att vara observant och reagera snabbt på de oväntade och flyktiga situationerna som uppstår på gatorna.

 

Streetfoto kan vara utmanande eftersom det kräver både tekniska färdigheter och förmågan att vara närvarande i ögonblicket. Det handlar om att ha öppna ögon och vara beredd på att fånga de oväntade och unika ögonblicken som kan uppstå när man rör sig i en stadsmiljö.

 

Sammanfattningsvis är streetfoto en genre inom fotografi som handlar om att fånga autentiska och spontana ögonblick på offentliga platser. Det är en konstform som strävar efter att berätta berättelser genom bilder och visa världen ur en unik och subjektiv synvinkel.